พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม
เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

 
Scroll to Top