อาจารย์ วิบูลย์ ชินบูรพา

หัวหน้าภาควิชาการตลาด

อาจารย์ วิบูลย์ ชินบูรพา
M.B.A. (Marketing), Western International University, U.S.A., บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานที่ห้องทำงาน : 5-202
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5226
Scroll to Top