ขออภัย…

ขออภัย

ขณะนี้ วารสาร สยามวิชาการ กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัย จึงขอระงับการเข้าสู่ระบบและการรับบทความมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เป็นการชั่วคราว เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จทางวารสารจะประกาศให้ทราบต่อไป

สำหรับบทความที่รับเข้าระบบมาแล้ว สามารถสอบถาม และติดตามความคืบหน้าได้ที่อีเมล pichit@siam.edu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top