การอบรมเรื่อง “กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับการทำการตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน”

364547_0

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการอบรมเรื่อง “กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับการทำการตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน” วิทยากร โดย อาจารย์มยุรี ชวนชม (ประธานชมรมผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม

จัดโดยคณะบริหาร มหาวิทยาลัยสยาม และ ชมรมผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับ เครือข่ายสยามสามสมุทรหนึ่งตะวัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ธัชกร จันทร์เสมา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่า และพัฒนาชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

Share this post with your friends