กิจกรรมคณะ

เสียงจากศิษย์ปัจจุบัน

สมัครเรียน สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ ภาคสมทบ#DEK64#ภาคสมทบเรียนวันอาทิตย์และค่ำonlineจุดเด่นเทียบโอนหน่วยกิตได้มีระบบการเรียนยืดหยุ่น อจ.ดูแลใกล้ชิดสมัครออนไลน์ www.admission.siam.edu/applyโทร. 028686000 ต่อ 5306 – 5308หรือ ดร.สมพร 083-639-1546 / ดร.รุ่งโรจน์ .083-498-2381สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2564 สมัครวันนี้พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท

เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2564สมัครวันนี้พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาทพร้อมทำ portfolio แนะนำตัวจำนวน 3 หน้าขยายเวลา สมัครและลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 มีนาคม 2564*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนดสมัครออนไลน์ www.admission.siam.edu/applyสมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการเวลา 8.30 – 16.30 น.โทร. 028686000 ต่อ 5306 – 5308#SiamUniversity#มหาวิทยาลัยสยาม #Dek64

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้น้อยอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม ได้มาร่วมพัฒนานำอุปกรณ์การศึกษาและนำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนที่โรงเรียนวัดไผ่จรเข้น้อยอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม วันที่ 12 มีนาคม 2564

ทุน SIAM Young Blood

เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2564สมัครวันนี้พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาทสำหรับผู้ที่มีผู้ปกครอบจบที่ม.สยาม หรือ มีพี่น้องเรียนที่มหาวิทยาลัยสยาม สมัครพร้อมลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดhttps://admission.siam.edu/2020/10/10/scholarship2564/*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนดสมัครออนไลน์ www.admission.siam.edu/applyสมัครได้ทุกวัน (จันทร์ – เสาร์) ไม่เว้นวันหยุดราชการ8.30 – 16.30 น.โทร. 028686000 ต่อ 5306 – 5308#SiamUniversity#มหาวิทยาลัยสยาม#Dek64

Scroll to Top