กิจกรรมคณะ

Feb
18

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.สยาม 2563 (ประจำปีการศึกษา 2560-2561)

กำหนด พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสยาม 2563 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.สยาม 2563 (ประจำปีการศึกษา 2560-2561)

DETAIL
Jan
15

งานวันเด็กแห่งชาติใต้สะพานพระราม8 ปี 2563

คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2563 ณ สะพานพระราม 8 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

DETAIL
Dec
27

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยามได้เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 และพร้อมกันนี้ได้ทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

DETAIL
Nov
28

เข็มทิศบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 “เข็มทิศบัณฑิตใหม่” ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 12 เฉลิมพระเกียรติ

DETAIL
Nov
22

Openhouse Siam University 21-23 พ.ย. 2562

คณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมจัดงาน “Openhouse Siam university” ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย. 2562

DETAIL
Nov
02

เทศมหาชาติในช่วงทอดกฐินปี 2562

คณะบริหารธุรกิจได้เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศมหาชาติในช่วงทอดกฐิน กัณฑ์ 12 ฉกษัตริย์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 19 ชั้น 1

DETAIL
Oct
17

การบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการร้านค้าปลีก

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ทางบริษัทแม็คโคร สาขา จรัญสนิทวงศ์ ได้มาจัดอบรมสัมนาให้ นศ.ผู้เข้าแข่งขันโครงการแม็คโครพัฒนาร้านค้าปลีก ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการร้านค้าปลีก” ที่อาคาร 12 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Oct
11

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9

ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 คณะบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราชกาลที่ ๙ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9

DETAIL
Aug
24

IBM เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562

กิจกรรม English for IB Students ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ปีการศึกษา 1/2562                นักศึกษาเป็นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญของหลักสูตรและคณะที่จะต้องสร้างให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมต่อการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และสามารถศึกษาจนจบได้ตามหลักสูตร สำหรับสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นสาขาที่มีลักษณะเฉพาะและผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในแวดวงสาขานี้จะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความถนัด และความชอบเฉพาะทางธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งความสามารถทางภาษาอังกฤษ จึงมีความจำเป็นที่ภาควิชาฯ จะต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นและมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา

DETAIL
Aug
14

โครงการอบรมหลักสูตรการค้าการตลาดออนไลน์ สำหรับผู้พิการ โครงการ 2

คณะทำงานโครงการ ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปน.3  เข้าร่วมประชุมกับ ดร.วิริยะ ฯ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL

ทรัพยากร