กิจกรรมคณะ

Youth Startup Fund 2020

โอกาสสำหรับนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่อยากเป็น Startup มาถึงแล้วกับโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2564 (Youth Startup Fund 2020) รอบแรก กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม และต้องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาไอเดียธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์ สมัครเข้าร่วม “โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2564 (Youth Startup Fund 2020) รอบแรก” โปรแกรมที่เปิดรับสมัคร 1. โปรแกรม Ideation Incentive Program (IDEA) : ทุนมูลค่า 100,000 บาท คุณสมับัติผู้สมัครโปรแกรม IDEA : ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นนักศึกษาซึ่งมีสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี ซึ่งต้องเป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ …

Youth Startup Fund 2020 Read More »

CALL FOR PAPER

2nd National and International Academic Conference of Innovation and Management for Sustainability ** รับบทความภาษาอังกฤษและภาษาไทย ** ** Conference Date: 15-16 December 2020 **Venue: Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok, Thailand ——————————– **Important Dates: Regular Registration Period : 1 Nov – 30 Nov 2020 Notification of Acceptance: 4 December 2020 ——————————– Conference Fee: – Hosting Institutions 4,900THB – …

CALL FOR PAPER Read More »

ประชุม KM

คณะบริหารธุรกิจนำโดย ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล คณบดี ที่ปรึกษา คณาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม KM ของคณะ โดยวิทยากร ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก และดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ

ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดกผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจรับวุฒิบัตร ผู้ทรงคุณวุฒิของ TPQI ที่งานไบเทค

ขอแสดงความยินดีกับดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดกผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจวันนี้ไปรับวุฒิบัตร ผู้ทรงคุณวุฒิของ TPQI ที่งานไบเทค

การบรรยายจากอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ (เบ็ญจาธิกุล) ชัยรุ่งเรือง ผู้แทน อว.เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิยาลัยสยามเปิดรับสมัคร #TCAS64 รอบ 1

มหาวิยาลัยสยามเปิดรับสมัคร #TCAS64 รอบ 1 รับทุนสูดสุด 100% (รอบ1 Portfolio) รายละเอียดทุน https://admission.siam.edu/2020/10/10/scholarship2564/ *เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด สมัครได้ทุกวัน (จันทร์ – เสาร์) ไม่เว้นวันหยุดราชการ 8.30 – 16.30 น. โทร. 028686000 ต่อ 5306 – 5308

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563  

กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2563 ตั้งแต่เวลา 07.45 – 09.15 น. ณ ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 4 ชั้น 3

Scroll to Top