รายชื่อหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงาน สาขาการบัญชี

บริษัท Trainee_Account

บริษัท Power y Limited

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

บริษัท อะโบฟแอนด์บียอนด์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด

บริษัท วินิธร จำกัด

บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท ไชยรัตน์ออดิท แอนด์ คอนซัคแตนท์ส จำกัด

บริษัท สำนักงานบัญชี เอ แอนด์ วี จำกัด

บริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด (สาขา 1)

บริษัท บอดี้สตีล แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด

โรงแรมในเครือ พีชกรุ๊ป

เครือโรงพยาบาลพญาไท

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม