1 นายไพโรจน์ สุขจั่น นายกสมาคมการ ขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2554-2555

alt


2 นายเชวง แซ่จาว กรรมการสภาอุตสาหกรรม และกรรมการบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

alt


3 คุณณัชชา เกิดศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

alt


4 ฉัฐฑริกา อุบลศรี นางสาวไทยคนที่ ๓๑ ของประเทศไทย

alt


5 ภคมน เจริญวโรดม ดาราละครช่อง 7 สี

alt


6 คุณพรนิมิตร ศิริทศพร


7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรักษ์ ศรีเสวก

alt alt


8 นางสาวปริยกร ไพรบึง

alt

อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์ นำนางสาวปริยกร ไพรบึง จบบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอันดับ1 และได้ทุนไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เข้าพบท่านอธิการบดีเพื่อรับมอบปริญญาบัตร เนื่องจากไม่สามารถมาร่วมงานรับปริญญาที่ผ่านมา