กิจกรรมไหว้ครู มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 12
Share this post with your friends