ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Oh ! หันหนี กับการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (กลุ่ม Environmental Sustainability) ในการเข้าร่วมการแข่งขันธุรกิจนวัตกรรมสำหรับงาน UBI Pitching Day มหาวิทยาลัยสยาม กับผลงานธุรกิจนวัตกรรมที่มีชื่อว่า แอค.เซอร์วิส

ทีม Oh ! หันหนี สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (กลุ่ม Environmental Sustainability) ในการเข้าร่วมการแข่งขันธุรกิจนวัตกรรมสำหรับงาน UBI Pitching Day มหาวิทยาลัยสยาม กับผลงานธุรกิจนวัตกรรมที่มีชื่อว่า แอค.เซอร์วิส (Acc. Service) ซึ่งอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีด้านการเงิน การธนาคาร การลงทุน โดยสมาชิกในทีมทุกคนกำลังศึกษาอยู่สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย

1. นางสาวรักชนก  แซ่อึ๊ง

2. นางสาวชนิดา  รุ่งเรือง

3. นายธนทรัพย์  ออมทรัพย์สิน

4. นางสาวติณณา  เม่นฉายา

5. นางสาวดวงกมล  ติ่งทอง

และมี ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการทั่วไปและการประกอบการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

สำหรับผลงาน แอค.เซอร์วิส นั้น ทางทีมจะได้ทำเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมสำนักงานบัญชีต่างๆ เพื่อให้บุคคลหรือกิจการเข้ามาค้นหาสำนักงานบัญชี โดยที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและต้นทุนด้านอื่นๆ ในการออกไปหาเองตามแหล่งต่างๆ โดยจะเป็นการที่ให้บุคคลหรือกิจการระบุรายละเอียดและจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องการใช้บริการ จากนั้น AI จะประมวลผลตามรายละเอียดที่ลูกค้าระบุไว้ ถัดมาจะขึ้นสำนักงานบัญชีตามเรทราคาและรายละเอียดที่ลูกค้าระบุมาให้เลือก โดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปเลื่อนหาเรทราคาเองให้เสียเวลา

Share this post with your friends