คณะบริหารธุรกิจ ม.สยาม และจิตอาสา ออกโรงทานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดปทีปพลีผล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ วันที่ 7 พย. 64