จิตอาสา ออกโรงทานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดปทีปพลีผล

คณะบริหารธุรกิจ ม.สยาม และจิตอาสา ออกโรงทานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดปทีปพลีผล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ วันที่ 7 พย. 64

Scroll to Top