ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9

ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

คณะบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราชกาลที่ ๙

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_11

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_11

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_10

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_10

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_9

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_9

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_8

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_8

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_7

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_7

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_6

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_6

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_5

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_5

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_4

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_4

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_3

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_3

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_1

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_1

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_2

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_2

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9