ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

คณะบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราชกาลที่ ๙

ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_11
ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_11
ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_10
ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_10
ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_9
ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_9
ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_8
ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_8
ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_7
ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_7
ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_6
ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_6
ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_5
ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_5
ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_4
ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_4
ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_3
ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_3
ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_1
ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_1
ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_2
ตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต_ร9_2

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9