ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ ๙

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ ๙

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ ๙ หน้าอาคาร 12 เวลา ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม เวลา ๘.๑๕ น.