วันที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะบริหารได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ ณ ทางเข้าหน้า อาคาร 12