ผลการเข้าร่วมการแข่งขันของทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในโครงการประกวดธุรกิจ Startup สสอท. ระดับอุดมศึกษา 2566

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันของทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในโครงการประกวดธุรกิจ Startup สสอท. ระดับอุดมศึกษา 2566 โดยทีม ONBOT กับผลิตภัณฑ์ Green EE (หุ่นยนต์คู่ใจวัยเกษียณ) ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัลและประกาศนียบัตร ซึ่งกิจกรรมนี้ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาได้รับประสบการณ์ และได้ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ อีกทั้งยังตอกย้ำแนวทางของคณะบริหารธุรกิจในเรื่องของ “คิดสร้างสรรค์ ทำนวัตกรรม มุ่งสู่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” อีกด้วย

Share this post with your friends