ภาควิชาการบัญชี ได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ อาคาร 12 ชั้น 5 ในวันที่ 20 กันยายน 2561