เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 (13.00 – 15.00 น.) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกหลายแห่ง ทำพิธ๊เปิดการแข่งขัน HERO STOCK U-Challenge ณ อาคาร Mint Tower ชั้น 9