ขอแสดงความยินดีกับ นส. กรกนก จิรพนาสม และ นส.กรกมล จิรพนาสม 2 พี่น้องฝาแฝด
สาขาการจัดการทั่วไป ที่ได้รับทุนการศึกษาในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561