กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2563 ตั้งแต่เวลา 07.45 – 09.15 น. ณ ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 4 ชั้น 3

Scroll to Top