อาจารย์ โสภิดา ทะสังขา

 

สถานที่ห้องทำงาน: อาคาร 19 ชั้น 9 ห้อง 906

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 5335