อาจารย์ จิตรา ศรีสอ้าน
สถานที่ห้องทำงาน : 12-905
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229,5306