อาจารย์ อริสรา อัครพิสิฐ
สถานที่ห้องทำงาน : 15-204
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202