เข็มทิศบัณฑิตใหม่ 2562

โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อการทำงาน
เมื่อสำเร็จการศึกษา “เข็มทิศบัณฑิตใหม่”
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ห้องสัมมนาชั้น 5

Scroll to Top