โครงการปัจฉิมนิเทศคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2566 เรื่อง “แนวทางการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและประกอบอาชีพ” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.บุญญาดา จงสิทธิผล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

ทั้งนี้ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “งานที่ชอบ กับ เงินที่ใช่ เลือกแบบไหนดี” โดยคุณนาราดา คณาทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานพระราม 2

และการบรรยายพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “การเขียน Resume ให้ปัง จบใหม่ ยังไงให้ได้งาน” โดยคุณนพดล นาทองใบ Special Instructor บริษัท JOBTOPGUN

ซึ่งจากกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและที่กำลังจะจบการศึกษา ได้รับข้อมูล ความรู้ดีๆ พร้อมทั้งได้ฝึกการทำ Resume ที่จะช่วยสร้างโอกาสให้่ได้งานด้วย

Share this post with your friends