ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม ได้มาร่วมพัฒนานำอุปกรณ์การศึกษาและนำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนที่โรงเรียนวัดไผ่จรเข้น้อยอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม วันที่ 12 มีนาคม 2564