alt

ข้อมูลศิษย์เก่า

รางวัลชนะเลิศ AJF Young Fund Manager ปี 2545 ประเภทตราสารทุน จัดโดย บริษัท หลักทรัพย์ AJF จำกัด

alt

alt alt

รางวัลชนะเลิศประกวดแผนธุรกิจ นวัตกรรมธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม Eco-Business Innovation ปี 2553 ในโครงการ HSBC Young Entrepreneur Awards 2011

alt

alt alt

นายเชวง แซ่จาว กรรมการสภาอุตสาหกรรมและกรรมการบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

alt

Scroll to Top