ภาควิชาการเงินและการธนาคาร

alt

โครงการ การอบรมหลักสูตร SIC มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการ การอบรมหลักสูตร SIC มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2556 นักศึกษาสาขาการเงินฯ เข้าร่วมโครงการ 3 คน สามารถสอบผ่าน 1 คน คือ นางสาววริศรา สัจจะเทพ และอยู่ระหว่างการสอบใบอนุญาต 16 คน

alt

โครงการ New Breed @ U-Net 2013 ด้านอนุพันธ์

1. โครงการ New Breed @ U-Net 2013 ด้านอนุพันธ์ มีนักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคารเข้าร่วมโครงการ 19 คน และสอบผ่าน 2 คน คือ – นางสาวจารุวรรณ แก้วพรม นักศึกษาปริญญาโท MBA – นายนราวิชญ์ เอนกบุญทวีโชค  

กิจกรรมภาควิชา

1. Super Trader Thailand Season 4 2. โครงการร่วมอบรมและเวิร์คช็อปปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับ “แอสเพน” 3. โครงการ New Breed @ U-Net 2013 ด้านอนุพันธ์ 4. ทอดกฐินวัดลาดใหญ่ 5. โครงการ การอบรมหลักสูตร SIC มหาวิทยาลัยสยาม

alt

โครงการร่วมอบรมและเวิร์คช็อปปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับ “แอสเพน”

อินโฟเควสท์ ได้มีโอกาสเข้าไปจัดอบรมโครงการปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับ “แอสเพน” ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยสยามเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 57 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติการทางการเงินอาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ดร. สัมฤทธิ์ เทียนดำคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติร่วมฟังอบรมการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์หุ้น“แอสเพน” พร้อมกับนักศึกษาและคณาจารย์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ทางบริษัทฯต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี่ด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดตวามรู้จากการอบรมอินโฟเควสท์ได้มอบสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์หุ้น “แอสเพน” แก่มหาวิทยาลัยสยามไว้ใช้งานภายในศูนย์ปฏิบัติการทางการเงินและห้องสมุดมารวยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดปีการศึกษา 2557 โดยมี ดร. สัมฤทธิ์ เทียนดำ คณบดีฯเป็นผู้แทนรับมอบ สำหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯสามารถติดต่อมาได้ที่ฝ่ายการตลาด บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด

alt

ข้อมูลศิษย์เก่า

รางวัลชนะเลิศ AJF Young Fund Manager ปี 2545 ประเภทตราสารทุน จัดโดย บริษัท หลักทรัพย์ AJF จำกัด   รางวัลชนะเลิศประกวดแผนธุรกิจ นวัตกรรมธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม Eco-Business Innovation ปี 2553 ในโครงการ HSBC Young Entrepreneur Awards 2011   นายเชวง แซ่จาว กรรมการสภาอุตสาหกรรมและกรรมการบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

ติดต่อภาควิชา

  ที่ตั้ง :                ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 15 ชั้น2                         38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ :          0-2457-0068 ต่อ 5221,5202 โทรสาร 0-2457-3982, 0-2467-3174   เว็บไซต์ :           https://www.ba.siam.edu facebook :  …

ติดต่อภาควิชา Read More »

Scroll to Top