กิจกรรมภาควิชาการเงินและการธนาคาร

alt

โครงการ การอบรมหลักสูตร SIC มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการ การอบรมหลักสูตร SIC มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2556 นักศึกษาสาขาการเงินฯ เข้าร่วมโครงการ 3 คน สามารถสอบผ่าน 1 คน คือ นางสาววริศรา สัจจะเทพ และอยู่ระหว่างการสอบใบอนุญาต 16 คน

alt

โครงการ New Breed @ U-Net 2013 ด้านอนุพันธ์

1. โครงการ New Breed @ U-Net 2013 ด้านอนุพันธ์ มีนักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคารเข้าร่วมโครงการ 19 คน และสอบผ่าน 2 คน คือ – นางสาวจารุวรรณ แก้วพรม นักศึกษาปริญญาโท MBA – นายนราวิชญ์ เอนกบุญทวีโชค  

alt

โครงการร่วมอบรมและเวิร์คช็อปปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับ “แอสเพน”

อินโฟเควสท์ ได้มีโอกาสเข้าไปจัดอบรมโครงการปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับ “แอสเพน” ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยสยามเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 57 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติการทางการเงินอาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ดร. สัมฤทธิ์ เทียนดำคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติร่วมฟังอบรมการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์หุ้น“แอสเพน” พร้อมกับนักศึกษาและคณาจารย์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ทางบริษัทฯต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี่ด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดตวามรู้จากการอบรมอินโฟเควสท์ได้มอบสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์หุ้น “แอสเพน” แก่มหาวิทยาลัยสยามไว้ใช้งานภายในศูนย์ปฏิบัติการทางการเงินและห้องสมุดมารวยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดปีการศึกษา 2557 โดยมี ดร. สัมฤทธิ์ เทียนดำ คณบดีฯเป็นผู้แทนรับมอบ สำหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯสามารถติดต่อมาได้ที่ฝ่ายการตลาด บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด

Scroll to Top