กิจกรรมภาควิชาการจัดการทั่วไป

alt

กิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัทแอร์ออร์คิด ซุปเปอร์มาเก็ต จำกัด 16 มี.ค. 2559

ภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน บริษัทแอร์ออร์คิด ซุปเปอร์มาเก็ต จำกัด ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น.

alt

alt

ภาพเยี่ยมชมสถานฝึกอบรมMK Service Training Center

[vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style=”load-more” item=”masonryMedia_SolidBlurOut” btn_style=”3d” grid_id=”vc_gid:1529636922279-265fb245-1dc7-7″ include=”3793,3794,3795,3796,3797,3798,3799,3800,3801,3802,3803,3804,3805,3806,3807,3808,3809,3810,3811,3812,3813,3814,3815,3816,3817,3818,3819,3820,3821,3822,3823,3824,3825,3826,3827,3828,3829,3830,3831,3832″][/vc_column][/vc_row]

alt

ภาพกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัทไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์จำกัด (มหาชน)

[vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style=”load-more” item=”masonryMedia_SimpleBlurWithScale” btn_style=”3d” grid_id=”vc_gid:1529636567090-5a265043-b8e0-9″ include=”3790,3771,3789,3788,3787,3786,3785,3784,3783,3782,3781,3780,3779,3778,3777,3776,3775,3774,3773,3772″][/vc_column][/vc_row]

alt

ภาพนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นธรรมะบริกรในงานแสดงธรรมปฏิบัติธรรมของชมรมกัลยานธรรม

[vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style=”load-more” item=”masonryMedia_ScaleWithRotationLight” btn_style=”3d” grid_id=”vc_gid:1529634971888-1d07e43e-9535-7″ include=”3740,3741,3742,3743,3744,3745,3746,3747,3748,3749,3750,3751,3752,3753,3754,3755,3756,3757,3758,3759,3760,3761,3762,3763,3764,3765,3766,3767,3768″][/vc_column][/vc_row]

Scroll to Top