Apr
09

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา IBM

โครงการปัจฉิมนิเทศ การพัฒนานักศึกษา IBM สู่คุณสมบัติที่ต้องการของศตวรรษที่ 21 วัน พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562

DETAIL
Mar
27

เข็มทิศบัณฑิตใหม่ 2562

โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา “เข็มทิศบัณฑิตใหม่” วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ห้องสัมมนาชั้น 5

DETAIL
Mar
14

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม กับ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี กับ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Nov
02

ทัศนศึกษาท่าเรือแหลมฉบัง ปีการศึกษา 2561

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้พาเยี่ยมชมท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

DETAIL
Nov
02
Oct
15

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ ๙

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ ๙ หน้าอาคาร 12 เวลา ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม เวลา ๘.๑๕ น.

DETAIL
Oct
14
Oct
12

พิธีบายศรีสู่ขวัญภาควิชาบัญชี

ภาควิชาการบัญชี ได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ อาคาร 12 ชั้น 5 ในวันที่ 20 กันยายน 2561

DETAIL
Sep
18
Sep
18

ทรัพยากร

แผนที่

ติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

Tel: 0-2457-0068 ต่อ 5221

website : www.ba.saim.edu

webmaster : suchanon@siam.edu

TOP