ภาควิชาการเงินและการลงทุน

Oct
26

หัวหน้าภาควิชาการเงินและการลงทุน

อาจารย์ สุรชัย ภัทรบรรเจิด สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

DETAIL

คณาจารย์ภาควิชาการเงินและการธนาคาร

อาจารย์ อาภรณ์ นุชาชาติพงษ์ สถานที่ห้องทำงาน : 12-905 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229 อาจารย์ เกียรติศักดิ์ สิงห์โต สถานที่ห้องทำงาน : 5-1 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5117 อาจารย์ ภาณุมาศ สนโศรก สถานที่ห้องทำงาน : 2-401 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5131 อาจารย์ วิมล ประคัลภ์พงศ์ สถานที่ห้องทำงาน : 2-401 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5131 ดร.สมชาย เบ็ญจวรรณ์ สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202 อาจารย์ วันชัย แก้วโสภา สถานที่ห้องทำงาน : 12-901 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230 อาจารย์ ปรัชญา […]

DETAIL

ทรัพยากร

แผนที่

ติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

Tel: 0-2457-0068 ต่อ 5221

website : www.ba.saim.edu

webmaster : suchanon@siam.edu

TOP