ภาควิชาการตลาด

Nov
06

หัวหน้าภาควิชาการตลาด

อาจารย์ วิบูลย์ ชินบูรพา สถานที่ห้องทำงาน : 5-202 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5226

DETAIL

คณาจารย์ภาควิชาการตลาด

ผศ. เบญจวรรณ บวรกุลภา สถานที่ห้องทำงาน : 5-202 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5226 อาจารย์ เอกภพ มณีนารถ สถานที่ห้องทำงาน : 5-202 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5226 อาจารย์ วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา สถานที่ห้องทำงาน : 19-1 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5306,5307,5308 อาจารย์ มนทิรา ตันตระวาณิชย์ สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

DETAIL

ทรัพยากร

แผนที่

ติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

Tel: 0-2457-0068 ต่อ 5221

website : www.ba.saim.edu

webmaster : suchanon@siam.edu

TOP