ผู้บริหาร

Oct
24

คณบดี

ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

DETAIL
Oct
24

รองคณบดี

ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

DETAIL
Oct
24

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธี สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

DETAIL
Oct
24

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

DETAIL

ทรัพยากร