ผู้บริหาร

Oct
24

คณบดี

ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

DETAIL
Oct
24

รองคณบดี

ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

DETAIL
Oct
24

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธี สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

DETAIL

ทรัพยากร

แผนที่

ติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

Tel: 0-2457-0068 ต่อ 5221

website : www.ba.saim.edu

webmaster : suchanon@siam.edu

TOP