พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

alt

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ทางมหาวิทยาลัยสยามได้จัดกิจกรรมไหว้ครู
โดยทางคณะบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
ในการนี้ คณะฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “การประกวดพานไหว้ครู ประเภทอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย” ประจำปีการศึกษา 2557 ด้วย

alt

 

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

Share this post with your friends