รายชื่อหน่วยงานที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาการบัญชี

Ernst & Young Corporate Services Ltd.

คณะบุคคลสอบบัญชีศิริมงคล

เครือโรงพยาบาลพญาไท

บริษัท กฎหมายและบัญชีวรกาญจน์ (44) จำกัด

บริษัท คอมพาส แอ็คเค้าติ้ง จำกัด

บริษัท เคพีเจ บิสสิเนส จำกัด

บริษัท ซี.เค.เอ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ ออดิท จำกัด

บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด

บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท พี.วี.แมนเนจเมน์คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท ไพโอเนีย อินดัสเตรียล จำกัด

บริษัท ภัทรตรวจสอบบัญชี จำกัด

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด

บริษัท ศิระ อินโฟ แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด

บริษัท ศิระ อินโฟ แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท สมาร์ท ออดิท จำกัด

สำนักงานนันทกุล การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

สำนักงานเลิศนิมิตรการบัญชีและกฎหมาย จำกัด

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (พระราม2)

บริษัท เอเซียกฎหมายและการบัญชี จำกัด

บริษัท เอ็นทูเอส โซลูชั่น จำกัด

บริษัท เอ็นวายซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอฟ แอนด์ เอนด์ ยูไนเต็ด จำกัด

บริษัท เอวา แอคเค้าท์ติ้ง จำกัด

บริษัท เอส.พี.ซี. แคเคาน์ติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

บริษัท เอส.เอส.ที การบัญชี และกฎหมาย จำกัด

บริษัท แอ็คเคาน์ติ้ง ไอโนว จำกัด

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงาน ณรงค์การบัญชี

สำนักงาน เอ แอนด์ ซี (1999)

สำนักงานบัญชีทนายความมิตรประชา

สำนักงานบัญชีและกฎหมาย เพื่อน

สำนักงานบัญชีและกฎหมาย เอสเอซี

สำนักงานวลัยลักษณ์ การบัญชี

สำนักงานสอบบัญชี ศิริมงคล

บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด

บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด

บริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด

บริษัท เอเซียกฎหมายและการบัญชี (จ.สมุทรสาคร)

บริษัท เอพีเค ออดิท จำกัด

บริษัท เอส.เอส.ที การบัญชีและกฎหมาย (จ.สมุทรสาคร)

บริษัท เอส.พี.ซี แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

สำนักงานบัญชีควอลิตี้ แอ็คเค้าท์ติ้ง กรุ๊ป

สำนักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี เจ แอนด์ ที กรุ๊ป