คณบดี

ดร. บุญญาดา จงสิทธิผล
ดร. บุญญาดา จงสิทธิผล
D.B.A.(Finance), Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A., M.Acc.(Accounting), Utah State University, U.S.A., บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ห้องทำงาน : 15-204
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

Share this post with your friends