ภาพกิจกรรม วันพ่อ ( 3 ธันวาคม 2558 )

 

ภาพที่ 1 สถานที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 12 ชั้น 1

ภาพที่ 2 คณาจารย์และนักศึกษาลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

ภาพที่ 3 คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมกัน ณ บริเวณสถานที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 12 ชั้น 1

ภาพที่ 4 คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมกัน ณ บริเวณสถานที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 12 ชั้น 1

ภาพที่ 5 คณาจารย์ร่วมกันร้องเพลงถวายพระพร

ภาพที่ 6 นักศึกษาร่วมกันร้องเพลงถวายพระพร

Scroll to Top