alt

ใส่บาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2559

alt

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ทางมหาวิทยาลัยสยามได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทั้งนี้ทางคณะบริหารได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมในงานมีการสวดมนต์ตอนเช้า พระสงฆ์ประพรหมน้ำมนต์ และใส่บาตรพระสงฆ์

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

Scroll to Top