เริ่มแล้วกับกิจกรรมแรกของการแข่งขัน Startup จัดโดย สสอท. 

วันนี้นำโดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.บุญญาดา จงสิทธิผล พร้อมด้วยคณาจารย์นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp ในหัวข้อ “How to start startup?” เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566

ณ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน Startup ของ สสอท. ต่อไป