alt

ทอดกฐินสามัคคี 2559

alt

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปทีปพลีผล วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

Scroll to Top