กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2557

       เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา  ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคาร 12  ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้มีการจัดอบรมนักศึกษา ในโครงการ กิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษา ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น….

 

alt

alt

alt alt

alt alt

alt alt

Share this post with your friends