alt

กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2558

       เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558  ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคาร 12  ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้มีการจัดอบรมนักศึกษา ในโครงการ “การบริหารจัดการร้านค้าปลีก”

 

alt

alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt

Scroll to Top