โครงการทำบุญถวายให้กับพ่อหลวง ณ วัดหอมเกล็ด

alt

alt

โครงการทำบุญถวายให้กับพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ณ วัดหอมเกล็ด
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ดำเนินโครงการโดยคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป

alt alt

alt alt

alt

Share this post with your friends