1.วารสาร สยามวิชาการ

2.บทความ-การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติอย่างถูกกฎหมาย 4-5-60

3.การนำเสนอปากเปล่า

4.รายงานผลการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 1/2560

5.รายงานผลการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 1/2561

6.รายงานผลการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 1/2562