การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Consistent Economic Policy and Economic Development” ปาฐกโดย Prof. Finn E. Kydland (Nobel Laureate for Economics)

Nobel Laureate Prof Finn E. Kydland and Siam University Administration members

มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับผู้สนับสนุน ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Consistent Economic Policy and Economic Development” ปาฐกโดย Prof. Finn E. Kydland (Nobel Laureate for Economics) เมื่อวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม โดยในช่วงของการเสวนา ดร.บุญญาดา จงสิทธิผล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ก็ได้รับเกียรติขึ้นเป็นหนึ่งในคณะเสวนา ซึ่งงานนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก

Consistent Economic Policy and Economic Development - Prof. Finn E. Kydland (Nobel Laureate for Economics) event poster

Share this post with your friends