ทำบุญวันขึ้นปีใหม่และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยามได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 และพร้อมกันนี้ได้ทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

Share this post with your friends