ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
จัดโครงการ “ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2563”
โดยมี ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้บริหาร และคณาจารย์
ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 ตึก 12

 
Scroll to Top