ผลการแข่งขัน Siam U. Startup Pitching Contest 2024 

Startup Pitching Contest 2024

จากผลการแข่งขัน Siam U. Startup Pitching Contest 2024 กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพ บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา ในโครงการ Startup Thailand League ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับทีม Bunny นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ทีม รับเงินทุนสนับสนุน 10,000 บาท และ Boarding Pass จากมหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมงาน STL2024: REGIONAL PITCHING  22-23 มิถุนายน 2567 ต่อไป
และสิ่งนี้คือผลของการตอกย้ำแนวทางของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนเพื่อคิดนวัตกรรม เรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยี และเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล

Siam U. Startup Pitching Contest 2024

Share this post with your friends