พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.สยาม 2563 (ประจำปีการศึกษา 2560-2561)

รับปริญญา ม.สยาม 18ก.พ.63

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาสยาม 2563 (ประจำปีการศึกษา 2560-2561) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กำหนด พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสยาม 2563 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ( พิธีซ้อมรับปริญญา, รับปริญญา ม.สยาม)  ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา (BITEC) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสยาม

เริ่มรายงานตัวเวลา 06.30 น.


หมายเหตุ

บัณฑิตต้องสวมครุยวิทยฐานะตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสยาม ทรงผมสุภาพ (สีดำ) โกนหนวดเครา ไม่สวมเครื่องประดับ ตัดเล็บให้สั้น ไม่ทาสีเล็บ หากมีรอยสักต้องปกปิดให้เรียบร้อย

กำหนดการพิธี

  • 06.30 น. บัณฑิตตรวจรายชื่อ และรายงานตัวหน้าห้องภิรัช สำหรับบัณฑิตเกียรตินิยม รายงานตัวและตั้งแถวหน้าห้องภิรัช 2
  • 07.00 น. เริ่มเดินแถวเข้าสู่ห้องภิรัช 1-3
  • 07.30 น. เริ่มซ้อมใหญ่
  • 11.00 น. เสร็จสิ้นการซ้อมใหญ่-พัก
  • 11.45 น. เริ่มเดินแถวเข้าสู่ห้องภิรัช 1-3
  • 18.00 น. คณาจารย์ส่งบัณฑิตจากห้องพิธี

ที่จอดรถ ศูนย์ประชุมฯ ไบเทค บางนา

บัณฑิตจอดรถได้ ศูนย์ประชุม มีที่จอดรถชั้นใต้ดิน หรือที่จอดรถภายนอกอาคาร เสียค่าที่จอดชั่วโมงละ 20 บาท (ตามเงื่อนไขที่ทางศูนย์กำหนด) เปิดเวลา 05.00 น.


การเดินทางมา BITEC ด้วยรถไฟฟ้า BTS

ขึ้นรถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีบางนา (E13) ใช้ทางออกประตู 1 เดินทางเชื่อม (Sky walk bridge) เข้าสู่ BITEC บริเวณชั้น 2 ดูตารางเวลาเดินรถไฟฟ้า BTS คลิก..

วีดีโอสาธิตขั้นตอนการเข้ารับประสาทปริญญา

รายละเอียดพิธีซ้อมใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยสยาม คลิก..

https://www.facebook.com/ba.siam.edu/posts/2624143507693978

https://www.facebook.com/ba.siam.edu/posts/2623484291093233

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.สยาม 2563 (ประจำปีการศึกษา 2560-2561)

Share this post with your friends