วันที่ระลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งสถาบัน

Mongkolvanid01

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้าร่วมงานรำลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งสบัน

Share this post with your friends