หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

อาจารย์อรนุช อินทวงศ์
M.A.(Finance), Webster University, U.K., M.B.A.(International Business Management), Schiller International University, รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต
สถานที่ห้องทำงาน : 12-901
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230
Scroll to Top