หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

6AC54090-E435-4D01-B8D6-F10237BCCE8E
อาจารย์อรนุช อินทวงศ์
M.A.(Finance), Webster University, U.K., M.B.A.(International Business Management), Schiller International University, รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต
สถานที่ห้องทำงาน : 12-901
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230

Share this post with your friends